Riistataloussuunnitelma

Riistataloussuunnitelma on perusteellinen tietopaketti metsästyksen ja riistanhoidon toteuttamiseksi kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

metsä
Riistataloussuunnitelma on työkalu, jonka avulla riistanhoidosta ja metsästyksestä vastaavat henkilöt pystyvät paremmin toimimaan riistan elinympäristön ja kantojen parantamiseksi. (metsästyslaki 3§ ja 20§).

Riistataloussuunnitelman teko alkaa tapaamisella tilaajan kanssa, jossa tilaaja kertoo tarpeistaan ja tavoitteistaan. Suunnittelijan työ jatkuu tarpeellisella määrällä maastokäyntejä sekä tutustumisella mahdolliseen metsätaloussuunnitelmaan ja viljelysuunnitelmaan. Aineisto kootaan yhdessä riista-alan erikoisosaajien kanssa luettavaan muotoon riistataloussuunnitelmaksi. Suunnitelma esitetään tilaajalle myös suullisesti ja mahdolliset epäselvyydet selvitetään.

Jälkiseuranta tapahtuu vuosittain paikan päällä toteamalla suunnitelman edistyminen. Jälkiseuranta kestää kolme (3) vuotta, jona aikana annetaan tilaajalle maksutta kohtuuden rajoissa puhelinneuvontaa.

Riistataloussuunnitelma voidaan tehdä myöskin painotettuna, esimerkiksi metsästysmatkailu.

Riistataloussuunnitelman teko on pitkäjänteistä työtä, joten sen tekeminen saattaa kestää puolesta vuodesta vuoteen.

Hinnat:
Perushinta 700e + 12e/ha minimi 100ha
sis alv 24%
Lisäsuunnitelmat: esimerkiksi fasaanitarhan suunnittelu sopimuksen mukaan.

Suunnitelmia tehdään vain Suomessa ja suomeksi.

Ota yhteyttä sähköpostitse tai soita. Kerromme mielellämme lisää.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA